ایستگاه زبان

مکالمات انگلیسی در فرودگاه

مکالمات انگلیسی در فرودگاه

پرواز از ابتدا رویای بشریت بوده و هست . هر فردی هم در دنیا یکبار با هواپیما مسافرت کرده است.. کارمندان برای سفرهای کاری، پژوهشگران سمینارها و کنفرانس ها و مردم عادی برای خوشگذرانی. اما وقتی مقصد پروازتان خارج از ایران باشد یک مشکل بزرگ دارید و آن هم یادگیری زبان انگلیسی! اما فرصت کافی برای یادگیری ندارید ….. . مشکلی نیست چراکه ایستگاه زبان برای شما عزیزان مکالمات انگلیسی در فرودگاه را آماده کرده است. تنها با مطالعه این مکالمات می توانید به راحتی مسافرت کنید.

 

مکالمات انگلیسی در فرودگاه:

شماره 1:

Agent: Good morning! Where are you flying to today?

صبح بخیر! امروز به کجا پرواز دارید؟

Rose: London

لندن

Agent: May I have your passport, please

میشه لطفا گذرنامتون را ببینم؟

Rose: Here you go.

بفرمایید

Agent: Are you checking any luggage?

آیا چمدانی دارید که در بار هواپیما گذاشته شود؟

Rose: Just this one.

فقط این یکی

Agent: OK, please place your luggage on the scale.

خیلی خوب، لطفا چمدانتان را روی ترازو قرار دهید

Rose: The plane will have a stopover in Berlin – do I need to pick up my luggage there?

هواپیما یک توقف بین راه در برلین خواهد داشت – آیا من باید چمدانم را آنجا بردارم؟

Agent: No, it will go straight through to London. Here is your boarding pass – your flight leaves from gate 17A and it will begin boarding at 5:30. Your seat number is 24E.

نه، آن به صورت مستقیم به لندن خواهد رفت.  بفرمایید این کارت سوار شدن شما – پرواز شما از در ورودی به باند 17A حرکت خواهد کرد و ساعت 5:30 شروع به سوار کردن مسافران خواهد کرد. شماره صندلی شما 24E می باشد.

Rose: Thanks.

ممنون

 

مکالمه شماره 2:

Good morning. May I have your tickets and passports, please?

صبحتون بخیر. میتونم بلیط ها و پاسپورت هاتون رو بگیرم؟

Here you are.

بفرمایید.

Is anybody traveling with you today?

فرد دیگه ای هم امروز با شما پرواز می کنه؟

Yes, my wife will be traveling with me.

بله، همسرم با من پرواز می کند.

How many pieces of luggage are you checking in?

چه تعداد چمدون تحویل می دید؟

Just two bags.

فقط 2 تا کیف.

All right. Can you place your bags up here?

بسیار خب. می تونید کیفاتون رو اینجا بگذارید؟

Sure.

حتما

And please notice, if your luggage exceeds 40 kilograms, you will have to pay surcharge

و توجه داشته باشید، اگر وزن کیف هاتون از 40 کیلوگرم تجاوز کنه اضافه بار می خورید. .

I think my luggage is within the 40 kilogram limit

فکر می کنم وزن بارهام در حد همون 40 کیلو باشه. .

Good. How many carry-on bags are you taking with you

خوبه. چند تا کیف با خودتون به داخل هواپیما می برید؟

Just this bag

فقط همین کیف.

Ok. Do you prefer window or aisle

بسیارخب. صندلی کنار پنجره می خواهید یا صندلی کنار راهرو.

I would rather a window seat please. Can I have our seats closest to the emergency exit”

صندلی کنار پنجره رو ترجیح می دم. می شه صندلی هامون به خروج اضطراری نزدیک تر باشه؟

I’m sorry. All those seats have been taken.

متاسفم. تمام اون صندلی ها پر شدند.

Ok. No problem.

بسیار خب. مشکلی نیست.

Here are your tickets, your boarding pass, and a security tag for your carry-on

این بلیط ها، کارت پرواز و یک برچسب امنیتی برای کیفتون.

Thank you

ممنونم .

 

برای مشاهده دیگر مکالمات موضوعی به سایت ایستگاه زبان مراجعه کنید.

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*