ایستگاه زبان

سلام و احوال پرسی به زبان انگلیسی

نحوه سلام و احوال پرسی به زبان انگلیسی

 

معمولا برای سلام کردن در زبان انگلیسی اغلب زبان آموزان از Hello استفاده می‌کنند. اما راههای دیگری نیز برای سلام و احوال پرسی به زبان انگلیسی وجود دارد؛ بسته به موقعیتی که در آن قرار دارید، اینکه با فردی از خانواده روبرو می‌شوید یا با یک فرد رسمی از شرکتی که در آن کار می‌کنید، عبارات متفاوتی را می‌توانیم استفاده کنیم. معمولا به هنگام دیدن دوستان نزدیک و اعضای خانواده از کلمات و عبارات غیر رسمی و عامیانه استفاده می‌کنیم. به همین ترتیب، به هنگام دیدن افراد رسمی و غریبه از عبارات رسمی‌تری استفاده می‌کنیم.

با خواندن این نوشته می‌توانید متوجه تفاوت مابین این دو موقعیت شوید و متوجه شوید که در هر موقعیت باید از چه عبارتی استفاده کنید.و سلام و احوال پرسی به زبان انگلیسی راذ یاد بگیرید.

سلام و احوالپرسی رسمی: به هنگام رسیدن:

Good morning / afternoon / evening.

Hello (name), how are you?

Good day Sir / Madam (very formal)

جواب دادن به یک احوالپرسی رسمی با جوابهای رسمی:

Good morning Mr. Smith.

Hello Ms. Anderson. How are you today?

سلام و احوالپرسی غیر رسمی: رسیدن:

Hi / Hello

How are you?

How are you doing?

What’s up? (very informal)

این نکته را به یاد داشته باشید که در جواب سوالاتی چون «?How are you» یا «?What’s up» لزوما نیازی نیست جواب بدهید. اگر جواب دادید، بهتر است از این جوابها استفاده کنید:

How are you? / How are you doing?

Very well, thank you. And you? (formal)

Fine / Great (informal)

و در جواب «?What’s up» می‌گوییم: 

Not much.

I’m just (watching TV, hanging out, cooking dinner, etc.)

 

Saying hello (سلام کردن)
Hello سلام( رسمی)
Hi سلام(غیر رسمی)
Hi there سلام
Good morning صبح بخیر
Good afternoon بعدازظهر بخیر
Good evening عصر بخیر

 

 

greeting(احوال پرسی)
Hello, pleased to meet you سلام،از آشنایی با شما خوشحالم
Hello, good to meet you سلام،از آشنایی با شما خوشحالم
Hello, nice to meet you سلام،از آشنایی با شما خوشحالم
Hello, glad to meet you سلام،از آشنایی با شما خوشحالم
Hello, It’s my pleasure to meet you سلام،از آشنایی با شما خوشحالم

 

 

greeting(احوال پرسی)
How are you? حالت چطوره؟
How are you doing? حالت چطوره؟
Fine,thanks خوبم،ممنون
Great!/so-so/too bad/not too bad عالی/ای بد نیستم/خیلی بد/بد نیستم
Pretty well,thanks بسیار خوبم،ممنون

 

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*