نحوه خداحافظی در زبان انگلیسی

نحوه خداحافظی در زبان انگلیسی
Friendly Good bye(خداحافظی دوستانه)
Byeخداحافظ
Laterبعدا میبینمت
Catch you laterبعدا میبینمت
So longفعلا
Have a nice dayروز خوبی داشته باشی
Have a great timeاوقات خوبی داشته باشی
Take careمواظب خودت باش
Take good careمواظب خودت باش
See you laterبعدا میبینمت
See you soonبه زودی میبینمت
Bye for nowفعلا خداحافظ

 

 

(خداحافظی کردن)saying Good bye
I have to goباید بروم
I’m afraid I have to leave nowمتاسفانه باید بروم
I have to go or I’ll be lateباید برم وگرنه دیرم می شود
I gotta go(I’ve got to go)باید بروم
I’m outta here(I’m out of here)باید بروم

 

 

 

adminparsa

  قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  دیدگاه‌ها

  *
  *