ایستگاه زبان

لغات مربوط به رستوران

مكالمه درباره سبزيجات

سبزيجات به انگلیسی

نام سبزيجات به انگلیسی را می دانید؟ آن ها به چه ميزان سبد غذايي ما را شامل مي شود؟ آيا…
english conversation at a restaurant

مکالمات انگلیسی مربوط به رستوران

آشنایی با مکالمات انگلیسی مربوط به رستوران از جمله مواردی است که در  یادگیری زبان انگلیسی برای هر زبان آموز…