ایستگاه زبان

مکالمه درباره شخصیت افراد

خصوصیات افراد

خصوصیات افراد به زبان انگلیسی

ما در بین هزاران نفر زندگی می کنیم. در این میان افرادی با پوست تیره، روشن، بور، بداخلاق، لاغر و…