ایستگاه زبان

آموزش مجازی زبان انگلیسی

آموزش مجازی

ﺷﯿﻮه آموزش مجازی زبان انگلیسی ﭘﺪﯾﺪه‌ای نسبتا ﻧﻮ ﻣﺤﺴﻮب می‌شود و ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪکی از آن وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎی آﻣﻮزش به شیوه‌ی‌ ﺳﻨﺘﯽ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در حقیقت ﻣﯽ‌ﺗﻮان آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﻘﺪﻣﻪ‌ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ را ﻧﯿﺰ برطرف کند. ﺷﻌﺎر آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻣﻮزش در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن است .

امروز بیشتر از هر زمان دیگری، تکنولوژی به دادمان رسیده است. حتی شاید بتوانیم بگوییم که با کمی‌ انعطاف‌پذیری و هوشمندی، می‌‌شود بزرگترین تهدید قرن را به فرصت تبدیل کنیم و در جهت رشد فردی و بهبود مهارت‎‌هایمان بکوشیم.

تبدیل تهدید به فرصت

شرکت در دوره کامل آموزش زبان انگلیسی تنها راه کمک به آموزش زبان‌آموزانی است که به دنبال شروع و یا تکمیل روند آموزشی خویش با استفاده از شیوه‌ی نوین آموزش مجازی زبان انگلیسی می‌باشند.

امروزه در کشورهای مدرن آموزش از راه دور بسیار متداول می‌باشد. برای این روش ممکن است از ویدیو، رایانه، پست الکترونیک و تکنولوژی مرتبط با اینترنت استفاده شود.

آموزش الکترونیکی به مجموعه گسترده‌ای از نرم افزارهای کاربردی و متدهای آموزش بر پایه فناوری اطلاعات اعم از رایانه، CD، شبکه، اینترنت، اینترانت و غیره گفته می‌شود که شرایط آموزش را برای هر شخص در هر حوزه، در هر زمان و مکان به صورت دائم مهیا می‌سازد.

 

مزایای آموزش مجازی زبان انگلیسی چیست؟

شکی نیست که‌ آموزش الکترونیکی روند رو به رشدی است، اما چرا؟

 • ارزانتر است.

با پرداخت پول یک ترم آموزشگاه‌های زبان قادر هستید یک مجموعه مدون و تخصصی خریداری کرده ضمنا کتاب‌های درسی خود را نیز می‌توانید در قالب ای‌بوک تهیه کنید که اغلب با هزینه‌های بسیار کمتر از نسخه‌های چاپی در اختیارتان قرار می‌گیرند.

پس انداز پول

 

 • نیاز به صرف زمان کمتری دارد

نه تنها عدم نیاز به رفت و آمد موجب صرفه جویی در هزینه می‌شود بلکه باعث صرفه جویی در وقت همگان می‌شود. مطالعه Brandon-Hall نشان می‌دهد که برای آموزش مطلب خاصی بصورت آنلاین به طور متوسط کاهش زمانی به میزان ۴۰ تا ۶۰ درصد تسبت به آموزش همان مطلب در آموزش سنتی وجود دارد.

زمان کمتر

 • جلوگیری از تکرار در تدریس و طراحی درس

مدرس یا مربی نیازی به تکرار همان کلاس به گروه های مختلف فراگیران ندارد. او فقط باید یک بار محتوا را تهیه کند و سپس در هر زمان ضروری آن را با گروه های مختلف به اشتراک بگذارد.

 

 • همیشه در دسترس بودن

فراگیران می‌توانند در هر زمان و هر مکان از دستگاه‌های خودشان کلاس را بگذرانند. بنابراین، کسانی که وقت کلاس‌های سنتی را ندارند، می‌توانند وقت خود را بهینه استفاده کنند.

در دسترس بودن

 

 • روش مدرن و جذابی است.

امروزه بیشتر افراد ترجیح می‌دهند با بهره از اینترنت، محتوا را استفاده کنند. همین واقعیتی که شما این مقاله را به صورت آنلاین می‌خوانید، اثبات این امر است! اکنون از اینترنت برای خواندن اخبار، تماشای برنامه‌های تلویزیونی، گپ زدن با دوستان، قرار ملاقات، خرید و موارد دیگر استفاده می‌کنیم. همچنین در حین برگزاری کلاس، معلم شما نیز به اینترنت دسترسی دارد و می‌تواند لینک‌های دانلود، سایت‌های مختلف، ویدئوها و منابع آموزشی گوناگون را به صورت لحظه‌ای در اختیار شما قرار دهد و بدین ترتیب آموزش غنی‌تری را ارائه کند.

 

 • تاثیر گذاری بیشتر

با مرور چندباره می‌توانید مطالب را عمیق‌تر یاد بگیرید.

تاثیرگذاری بیشتر

 

معایب آموزش مجازی زبان انگلیسی چیست؟

عمدتا مزایای کلاس مجازی انقدر بیشتر است که شاید معایب آن را بپوشاند ولی جنبه‌هایی از استفاده از یک کلاس مجازی وجود دارد که ممکن است برخی از آنها برای افرادی عیب قلمداد شوند.

 • نیاز به انضباط فردی بیشتری دارد.

در حالی که تجربه نشان داده است که فراگیران آنلاین مجبور به هدایت خود می‌شوند ، کسانی که بدون مراقبت باقی می‌مانند می‌توانند دچار چالش شوند زیرا فعالیت های آنها در کلاس قابل نظارت نیست، البته این مشکل در دوره‌های آموزش مجازی زبان انگلیسی ایستگاه زبان با وجود یک مدرس حرفه‌ای و با تجربه در کنار شما باشد رفع گردیده است.

انضباط فردی

 

 • دچار انزواست

از آنجا که دانش آموزان مجبور نیستند از لحاظ جسمی ‌در کلاس حضور داشته باشند ، ارتباط با سایر فراگیران ممکن است برای آنها دشوارتر یا تقریبا غیرممکن باشد. به همین دلیل هم‌افزایی مشابه کلاس‌های حضوری وجود ندارد .

 

سرعت یادگیری آموزش مجازی زبان انگلیسی

دورهای آنلاین زبان انگلیسی

به وسیله آموزش آنلاین، دانش پذیران کنترل بیشتری بر مسیر فرآیند آموزش خود دارند، در واقع همواره بوسیله مسیری که برای آموزش آنها تصویر شده است می‌دانند که در چه نقطه ای قرار دارند و همین نکته باعث می‌شود سرعت آموزش و یادگیری تا ۶۰ درصد بیشتر از حالت معمولی شود.

مطالعات نشان داده‌اند اگر دانش‌آموزان در زمان دلخواهشان و با سرعت مناسب خودشان مطالعه کنند، اطلاعات بیشتری را به خاطر می‌سپارند و تجربه بهتری کسب می‌کنند در یک کلاس که به روش سنتی برگزار می‌شود، سرعت تدریس به تصمیم معلم و سرعت دیگر دانش‌آموزان در یادگیری بستگی دارد. شرکت IBM پس از برگزاری آموزش آنلاین برای مدیران خود دریافت که شرکت کنندگان در این دوره در زمان مشخصی نسبت به حالت آموزش معمولی تا ۵ برابر منابع آموزشی بیشتری را فراگرفتند.

همچنین بسیاری از افراد محیط کلاس را بسیار پراسترس می‌دانند. زیرا احساس می‌کنند به طور مرتب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و زیر ذره‌بین معلم هستند.

آموزش آنلاین برای محیط زیست هم پر فایده است. مطالعه دانشگاه Btitain’s Open University نشان می‌دهد که دوره‌های آموزش مجازی و آنلاین تا ۹۰% در انرژی صرفه جویی می‌کنند و همچنین تا ۸۵% گاز کربن‌دی‌اکسید کمتری به ازای هر دانش آموز نسبت به کلاس‌های حضوری تولید می‌شود.

با نهایت تاسف، بعضی از مدرسان با تجربه که به تازگی از آموزش مجازی مطلع شده اند، در برابر تشکیل دوره‌های آنلاین مخالفت می‌کنند که بیشتر به دلیل کمبود دانایی در این مورد است. بسیاری از آنهایی که اطلاعات ناقصی در حوزه مجازی دارند، بیشتر از همان روش‌های آموزشی سنتی در انواع یادگیری الکترونیکی استفاده می‌کنند، با اینکه تعاملات، فعالیت‌ها و رخدادهای یک کلاس درس در چنین محیط هایی غیر عملی و بدون دلیل است.

اگرچه آموزش مجازی با معایبی همراه است، همانطور که تا اینجا متوجه شدید آموزش مجازی زبان انگلیسی نه تنها بعنوان یک بستر آموزشی می‌تواند ما را در انجام اهداف آموزشی یاری نماید بلکه با حذف تمام محدودیت‌ها این امکان را فراهم می‌سازد تا با بیشترین سرعت و درعین حال با رویکردی متفاوت یادگیری مطلوب را نیز تجربه کنیم.

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*