ایستگاه زبان

گرامرهای کاربردی در مکالمه

گرامرهای کاربردی در مکالمه

تمامی زبان ها قواعد و دستور زبان خودشان را دارا می باشند و زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.زمان و گرامرهای زیادی در زبان انگلیسی وجود دارد که الزاما همه آنها در صحبت کردن استفاده نمی شوند.در اینجا می خواهیم تعدادی از گرامرهای پرکاربرد زبان انگلیسی را برایتان بررسی کنیم:

1.زمان گذشته ساده

کاربرد:برای بیان فعلی که در گذشته انجام شده باشد.

مثال:I went shopping last week(من هفته پیش خرید رفتم)

2.زمان گذشته کامل(ماضی بعید)

کاربرد:برای بیان فعلی که قبل از یک فعل دیگر انجام شده باشد.

ساختار:had+p.p

مثال:I had eaten my breakfast

3.زمان حال ساده

کاربرد:برای بیان فعلی که در زمان حال یک یا چند بار انجام شده و جزیی از روتین زندگی شماست.

مثال:She goes to school everyday

4.زمان حال استمراری

کاربرد:برای بیان فعلی که هم اکنون در حال وقوع است و در بعضی موارد برای آینده نزدیک نیز بکار می رود.

ساختار:am\is\are + v + ing

مثال: They are watching TV now

5.زمان آینده ساده

کاربرد:برای بیان فعلی که در آینده انجام خواهد شد.

ساختار:will\won’t +verb

مثال: I will buy a car next year

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*