ایستگاه زبان

بهترین سن یادگیری

چگونه کودکان را به زبان انگلیسی علاقه مند کنیم

چگونه کودکان را به زبان انگلیسی علاقه مند کنیم

بسیاری از والدین مشتاقند که به فرزندان خود کمک کنند تا از کودکی زبان انگلیسی را یاد بگیرند. یکی از…
best-age-for-leaning-english

بهترین سن برای یادگیری زبان انگلیسی

هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست! شما نمی توانید بهترین سن برای یادگیری زبان انگلیسی مشخص کنید اما مطالعات نشان…