ایستگاه زبان

چگونه به زبان انگلیسی علاقه پیدا کنیم؟

بهترین فیلم های انگلیسی زبان

بهترین فیلم های انگلیسی زبان کدامند؟ آیا واقعا کاری بهتر از این هم هست که آخر هفته روی مبل لم…
چگونه گرامر یاد بگیریم

چگونه گرامر یاد بگیریم

چگونه گرامر یاد بگیریم ؟ این موضوع همواره یکی از چالش های زبان آموزان بوده است. بعضی از زبان آموزان…
چگونه به انگلیسی علاقه مند شویم

چگونه به زبان انگلیسی علاقه پیدا کنیم؟

در جواب سوال چگونه به زبان انگلیسی علاقه پیدا کنیم؟ این است که هنگامی‌که زبان انگلیسی را آموزش می‌بینید، سخت‌ترین…