ایستگاه زبان

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی

kill two birds with one stone

با یک تیر دو نشان زدن

It’s on tip of my tongue

نوک زبانم است

good old days

یاد آن روزها بخیر

It slipped my mind

یادم رفت.فراموش کردم

As easy as ABC

همچون آب خوردن است

rush one’s fences

از هول حلیم تو دیگ افتادن

what a pity!

افسوس!حیف!

who knows what tomorrow holds

انسان از فردا چه خبر دارد

you must grin and bear it

باید بسوزی و بسازی

help yourself

از خودتان پذیرایی کنید

I don’t have slightest idea

روحمم خبردار نیست

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*